เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

ติดต่อสอบถาม
เทศบาลตำบลแม่จัน

555 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โทร. 0-5377-1369-70, 0-5377-1546, 0-5377-2154
โทรสาร 0-5377-2565 Email-maechan.md@gmail.com