เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องการทุจริตของเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563