เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

ประชาสัมพันธ์ ที่อ่านหนังสือ \"ที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน\" ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่จัน