เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

สายตรงผู้บริหาร คณะผู้บริหารและปลัดเทศบาล
สายตรง ถึงผู้บริหาร


นายสงวน ตุ่นหนิ้ว
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่​ นายกเทศมนตรี​ตำบลแม่จัน
​เบอร์โทร 0931387598