เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 515 ครั้ง