เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจ พัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข้มแข็ง "

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ ระบบระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในสุสานแม่จัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเด่นป่าสัก ซอย ๑ บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบล แม่ฉัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหิรัญนครช่วงหน้าซุ้มประตูเทศบาลไปถึงทางแยกตัดถนนราชบุรี หมู่ที่ 1,2 ตำบลแม่จัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (สำเนา) ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาซื้อป้าย LED Full Color ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาซื้อป้าย LED Full Color   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)