เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
  กิจกรรมปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต วันที่ 25 มีนาคม 2567   กิจกรรมปฏิญาณตนต่อต้านการทุจริต วันที่ 9 ธันวาคม 2565   สมัครลงทะเบียนธรรมาภิบาลออนไลน์   เอกสารการเรียนรู้หลักธรรมาภิบาล   แบบทดสอบความรู้จริยธรรมออนไลน์   แบบทดสอบความรู้ธรรมาภิบาลออนไลน์   ระบบให้คำปรึกษาธรรมาภิบาลออนไลน์ - GG Consult System   สื่อเรียนรู้หลักธรรมาภิบาล   สื่อเรียนรู้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)   สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ   สื่อส่งเสริมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำหรับ อปท. (พ.ศ.2566-2570)   สื่อเรียนรู้ส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "หลักความรับผิดชอบ"   สื่อเรียนรู้ส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "หลักความโปร่งใส"

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น