เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

เทศบัญญัติเทศบาลต่างๆ
  สุสานและฌาปนสถาน พ.ศ. 2549   ตลาด พ.ศ. 2543   การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2549 ประเภท ดิสโก้เทคและคาราโอเกะ   สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2543   เหตุรำคาญ พ.ศ. 2543   การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย   การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2549   เทศบัญญัติการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตลาดสด พ.ศ. 2561   การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2557   การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2557   เทศบัญญัติการควบคุมควันไฟฝุ่นละอองและหมอกควันจากการเผา พ.ศ.2561   การทบทวน แก้ไข ปรับปรุงหรือยกเลิกเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลแม่จัน   เทศบัญญัติการจัดระเบียบการจอดยานยนต์

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น