เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2567 ถึง เดือน มีนาคม 2567)   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแบบปิด พร้อมทั้งขยายผิวจราจรถนนอินทรพานิชย์ หมู่ที่ 4 บ้านเด่นป่าสัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ (แบกโฮ) เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 65 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ครั้งที่ 3   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ (แบกโฮ) เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 65 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) ครั้งที่ 2   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ (แบคโฮ) เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 65 แรงม้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ขนาดพื้นที่ 321 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำถนนอินทรพาณิชย์ ,ถนนอินทรพาณิชย์ ซอย 1 ,ซอย 2 ซอย 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลแม่ฉัน ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ ระบบระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในสุสานแม่จัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเด่นป่าสัก ซอย ๑ บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบล แม่ฉัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนหิรัญนครช่วงหน้าซุ้มประตูเทศบาลไปถึงทางแยกตัดถนนราชบุรี หมู่ที่ 1,2 ตำบลแม่จัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   (สำเนา) ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาซื้อป้าย LED Full Color ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ประกวดราคาซื้อป้าย LED Full Color   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่จัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น