เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  รายงานการดำเนินกิจกรรมของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เทศบาลตำบลแม่จัน   ความหมายและสัญลักษณ์ของ อถล.   ฐานข้อมูลตลาดสดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่จัน   ฐานข้อมูลสภาพปัญหาน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2566   รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน   ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง ความคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2548   เทศบัญญติ เรื่อง กิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2543   ข่าวประชาสัมพันธ์   นโยบายและกรอบแนวทางการบริหารจัดการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก   ฐานข้อมูลตลาดสดในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน   QR Code ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารที่ประสงค์เข้าร่วมอบรม

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น