เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

งานจัดเก็บรายได้
  แผนที่แม่บทเทศบาลตำบลแม่จัน   กิจกรรมมอบรางวัลให้แก่ผู้ชำระภาษี   ประกาศ ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566   รายงานผลจัดเก็บรายได้ประจำปี   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และ แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดทำฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย และกำหนด   ขยายกำหนดเวลาดาเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565   ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี พ.ศ.2565   ข้อมูลราคาประเมินทรัพย์สินเพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565   จดหมายข่าว กองคลัง งานพัฒนารายได้ เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย   คู่มือแนะนำ การชำระภาษีของเทศบาลตำบลแม่จัน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น