เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

สรุปผลการจัดหาพัสดุ (สขร.1)
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2567   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2567   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2567   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2567   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2567   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2567   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2566   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2566   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2566   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2566   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2566   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2566   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2566   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2566   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2566   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2566   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2565   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฏาคม 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2564   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2561   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2562   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มกราคม 2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน เมษายน 2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน มิถุนายน 2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม 2563

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น