เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

โครงสร้างองค์กร

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 2371 ครั้ง