เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2566   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษจิกายน 2565   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2564   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2564   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2563   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2563   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2563   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563   สรุปผลการจัดซื้อจังจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563   สรุปผลการจัดซื้อจังจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562   สรุปผลการจัดซื้อจังจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   สรุปผลการจัดซื้อจังจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น