เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

ข้อมูลทั่วไป

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 , เปิดอ่าน 8661 ครั้ง

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ที่ตั้ง เทศบาลตําบลแม่จันตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย บนทางหลวงสาย 110 ห่างจากตัวจังหวัด ระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร บริเวณละติจูด 99 องศา ถึงละติจูด 100 องศาเหนือ และลองติจูด 20 องศา 15 ลิปดาตะวันออก พิกัดเอ็นซี 894275 ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 815 กิโลเมตรปัจจุบันมีพื้นที่ ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านศาลาหมู่ที่ 8 (อบต.แม่จัน) ตําบลแม่จัน และบ้านแม่คี หมู่ที่ 9 (ทต.ป่าซาง) ตําบลป่าซาง อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านปงตอง หมู่ที่ 5 (อบต.แม่จัน) ตําบลแม่จัน อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านห้วยเวียงหวาย หมู่ที่ 6 (อบต.แม่จัน) ตําบลแม่จัน อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านป่าบง หมู่ที่ 2 (อบต.ป่าตึง) ตําบลป่าตึง อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 

เขตการปกครอง เทศบาลตําบลแม่จันประกอบด้วยพื้นที่ของหมู่บ้านต่าง ๆ ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน 6 ชุมชน ดังนี้

ลําดับที่ ชุมชน หมู่ที่ พื้นที่
1 ชุมชนแม่จัน 2 หมู่ที่ 1 (บางส่วน) และหมู่ที่ 2
2 ชุมชนแม่จันตลาด 3 หมู่ที่ 3
3 ชุมชนเด่นป่าสัก 4 หมู่ที่ 4 ( บางส่วน )
4 ชุมชนปงตอง-ต้นฮ่าง 5 หมู่ที่ 5 (บางส่วน)
5 ชุมชนเหมืองฮ่อ 7 หมู่ที่ 7
6 ชุมชนศาลา 8 หมู่ที่ 8 (บางส่วน)

 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น