เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
9 มีนาคม 2566 ศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Smart Office และศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Servic

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 245 ครั้ง

9 มีนาคม 2566
เทศบาลตำบลแม่จัน โดยนายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และปลัดเทศบาล ได้นำเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ Smart Office และศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service ณ เทศบาลตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น