เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
29 มีนาคม 2566 ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2566

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 396 ครั้ง

29 มีนาคม 2566
ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 2/2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณากลั่นกรอง แผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วางแผนและเสนอแนวทางการดำเนินงานของกองทุนฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลแม่จัน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น