เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
3 พฤษภาคม 2566 โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ณ วัดศรีมงคล หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 03 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 223 ครั้ง

3 พฤษภาคม 2566
เทศบาลตำบลแม่จัน โดยนายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วน/หัวหน้าฝ่าย สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดศรีมงคล หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อการจัดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมถึงกิจกรรมเชิงพุทธ โดยจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและสัมพันธภาพที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างวัดกับชุมชน ทำให้พระสงฆ์มีสุขภาพแข็งแรง วัดมีความมั่นคง ชุมชนมีความเข้มแข็งสืบไป

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น