เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
9 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

เมื่อวันที่ 09 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 150 ครั้ง

9 พฤษภาคม 2566
เทศบาลตำบลแม่จัน โดย นายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบาลแม่จัน ได้ดำเนินกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกอบรมผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสว่างวัฒนวรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมลานนาไทย เพื่อสนับสนุนการจัดหาวัคชีนและวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลแม่นได้รับการฉีดวัคนป้องกันโรคสุนัขบ้าอย่างทั่วถึง และเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขในพื้นที่ตำบลแม่จัน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น