เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
22 พฤษภาคม 2566 โครงการ “ตำบลแม่จัน ปลอดภัย ปอดใส ไร้ควันบุหรี่” ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องลานนาไทย สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 119 ครั้ง

22 พฤษภาคม 2566
เทศบาลตำบลแม่จัน โดย นายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน พร้อมด้วยปลัดเทศบาล และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบาลแม่จัน ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนงานควบคุมการบริโภคยาสูบ ตามโครงการ “ตำบลแม่จัน ปลอดภัย ปอดใส ไร้ควันบุหรี่” ครั้งที่ 1/2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องลานนาไทย สำนักงานเทศบาลตำบลแม่จัน

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น