เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
28 พฤษภาคม 2566 กิจกรรมนิทรรศการและการประกวดภาพถ่ายทางภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 204 ครั้ง

เทศบาลตำบลแม่จัน โดยนายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และกองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่จัน ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องและศิลปวัฒนธรรม (กิจกรรมนิทรรศการและการประกวดภาพถ่ายทางภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรม) โดยมีอาจารย์อภิรักษ์ ปันมูลศิลป์ จาก บ้านหลายสี คุณจงจิตร มูลมาตย์ และคุณภัทรกร โนสี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "มนต์เสน่ห์เมืองแม่จัน" ซึ่งดำเนินการคัดเลือก ตัดสิน การประกวดภาพถ่ายในวัน อาทิตย์ ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลแม่จัน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
ผู้ชนะทั้ง 3 รางวัล ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
ชื่อผลงาน : แม่จันยามแลง
เจ้าของผลงาน : คุณเสรี ชุมไชยา
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2
ชื่อผลงาน : แม่จันบ้านเรา
เจ้าของผลงาน : คุณธันวา สุภาคำ
รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3
ชื่อผลงาน : สุขกับงาน
เจ้าของผลงาน : คุณกัญญาณัฐ โขงสนั่น

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น