เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
11 มิถุนายน 2567 ร่วมโครงการจิตอาสาภัยพิบัติบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการสาธารณภัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 , เปิดอ่าน 2 ครั้ง

11 มิถุนายน 2567
เทศบาลตำบลแม่จัน นำโดยนายเสกสรรค์ จันทร์ถิระติกุล นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน มอบหมายให้นายบรรจง อินต๊ะพรม รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่จัน ร่วมโครงการจิตอาสาภัยพิบัติบูรณาการความร่วมมือบริหารจัดการสาธารณภัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
 
ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบหมายให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เป็นหน่วยดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สำหรับในพื้นที่อำเภอแม่จันจะดำเนินการโครงการฯ กิจกรรมฝึกอบรม "จิตอาสาป้องกันภัยพิบัติอุทกภัย วาตภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยงภัย ณ หอประชุม 110 ปี ที่ว่าการอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น