เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
11 มิถุนายน 2567 จัดโครงการ "ลดและคัดแยกขยะ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ชุมชนแม่จัน

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567 , เปิดอ่าน 7 ครั้ง

11 มิถุนายน 2567
เทศบาลตำบลแม่จัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่จัน จัดโครงการ "ลดและคัดแยกขยะ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ชุมชนแม่จัน
พบกับ "กิจกรรมอบรมเชิงบรรยาย" โดยวิทยากร นายชีวรัตน์ กันทะวัง จพง.สธ. เทศบาลตำบลแม่คำ
และ "กิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ" #เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์
- ฐานที่ 1 ไม้กวาดพาสติกรักษ์โลก
- ฐานที่ 2 ปุ๋ยอินทรีย์ / น้ำหนักชีวภาพ
- ฐานที่ 3 ฟื้นคืนชีพสิ่งของเหลือใช้
 
รูปภาพเพิ่มเติม โครงการ "ลดและคัดแยกขยะ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ชุมชนแม่จัน คลิกลิงค์ : https://www.facebook.com/MaechanSubdistrictMunicipality/posts/pfbid02kFi6KebCEkX5gUCm859B9p2LkfaeV6Bap1vaWFFfPXEgdtVqxdxGRyzKN7eqTwdVl

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น