เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
โครงการแม่จันถนนคนเดิน ถนนคนดอย

เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 110 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลแม่จัน
โครงการแม่จันถนนคนเดิน ถนนคนดอย
ทุกวันศุกร์ เวลา 16.30 - 22.00 น.
เริ่ม 10 มิถุนายน 2565
ณ บริเวณถนนหิรัญนคร (หน้าที่ว่าการอำเภอแม่จัน)
พบกับผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สินค้าการเกษตร สินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลแม่จัน โทร 053-771222
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ