เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

รายละเอียด
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือก Prime Minister Roads Safety Award และส่งผลงานประกวดทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 , เปิดอ่าน 66 ครั้ง

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจะจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๖ ภายใต้แนวความคิด "ROAD SAFETY STRONG TOGETHER" ในวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ซึ่งในงานดังกล่าวจะมีการมอบ Prime Minister Roads Safety Award และมีการประกวดผลงานวิชาการประเภท Poster งานโครงการ/นวัตกรรมและงานวิจัย

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกลิงค์ : https://www.dla.go.th/upload/document/type2/2567/4/31297_1_1713947898106.pdf?time=1713948978370

ขอเชิญชวนส่งผลงานเพื่อคัดเลือก Prime Minister Roads Safety Award

เกณฑ์การคัดเลือก

• ในนามบุคคล, หน่วยงานเอกชน, ภาครัฐ, มูลนิธิหรือองค์กรไม่แสวงหากำไร

• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีผลงานเด่นชัดด้านใดด้านหนึ่ง หรือมีการดำเนินการมากกว่าหนึ่งด้าน ดังนี้

– ด้านที่ 1 Road Safety Management

– ด้านที่ 2 Infra-Structure

– ด้านที่ 3 Safe Vehicles

– ด้านที่ 4 Road Safety User Behavior

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกลิงค์ : https://www.thaihealth.or.th/?p=362160

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น