เทศบาลตำบลแม่จัน

อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Maechan Subdistrict Municipality

www.maechan.go.th

" ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองแม่จันให้เป็นเมืองน่าอยู่ "

ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชน
  ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตามแนวทางประชารัฐ   ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔   22 กันยายน 2566 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่จัน   10 มีนาคม 2566 ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่จัน   ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือในการรรงค์จัดทำสิ่งอำนวจความสะดวกสำหรับคนพิการ   10 สิงหาคม 2566 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น)   11 กรกฎาคม 2566 โครงการครอบครัวสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวันรุ่น)   3 พฤษภาคม 2566 โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ณ วัดศรีมงคล หมู่ที่ 8 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย   22 มิถุนายน 2566 โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนและกลุ่มต่างๆ “กิจกรรมการสานตะกร้า"

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น